Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison bol podľa viacerých zdrojov dieťaťom, ktoré by sme na základe dnešných poznatkov označili pojmom DIEŤA S VÝVINOVÝM RIZIKOM. Škola nevedela dostatočne pracovať s jeho špecifickými vývinovými potrebami a pre nevhodné správanie bol vraj z nej už po troch mesiacoch vylúčený.

Napriek všetkým prekážkam, ktoré vyplývali z jeho odlišností vo vývine, ho dnes považujeme za génia svojej doby a pri vyslovení jeho mena si málokto na prvom mieste vybaví jeho školské problémy alebo dokonca to, že bol z veľkej časti hluchý už od svojich dvanástich rokov. Čo teda spravilo z neposedného, znevýhodneného dieťaťa vynálezcu, ktorého si pamätáme dodnes? Ako uviedol sám Edison, bola to najmä milujúca a podporujúca MAMA, ktorá ho správne podporovala a videla v ňom najmä špeciálne obdarené dieťa a nie dieťa so zdravotným postihnutím…

Vieme, že ani najväčšia materinská láska nespraví z každého dieťaťa génia. No milujúce a primerane podporujúce prostredie v prvých rokoch života je je skutočne základným predpokladom pre rozvoj každého človeka.

V našom centre chceme sprevádzať rodičov, učiteľov a iných pre deti s rizikami vo vývine dôležitých dospelých k tomu, aby ich dokázali milovať a podporovať spôsobom, akým to potrebujú.

Lebo kúsok malého Edisona sa ozaj skrýva v každom dieťati.