Prvé roky života

Ľudia prichádzajú na svet ako krehké a NEZRELÉ bytosti – absolútne ZÁVISLÉ na starostlivosti iných. Rodíme sa s predprogramovaným jeninečným a neopakovateľným „softwarom“ – vrodenou výbavou, ktorá do veľkej miery predurčuje AKO a ČI vôbec sa budeme vedieť hýbať, komunikovať, či myslieť. Niektoré dieliky puzzle nášho JA hrajú v náš prospech, iné skôr v neprospech…

…no to, či a ako sa naša vrodená výbava naozaj naplno prejaví závisí od PRÍLEŽITOSTÍ V PROSTREDÍ, do ktorého sa rodíme.

Ak v nás drieme hudobný talent a narodíme sa do rodiny, ktorá má zabezpečené základné životné podmienky a zároveň žije hudbou – je veľmi pravdepodobné, že na nás čaká skvelá hudobná kariéra. Ak sa narodíme do rodiny, ktorá žije hudbou, máme obrovský hudobný talent no zároveň sme na autistickom spektre – bude naša hudobná kariéra vo veľkej miery závisieť od toho, ako sa naša rodina dokáže v prvých rokoch nášho života popasovať s našou jedinečnosťou. 

Kým u dieťaťa s hudobným talentom „stačí“ pre vznik hudobného virtuóza talent podporujúce, milujúce a motivujúce rodinné prostredie, u dieťaťa s autizmom bude pre rodičov nevyhnutné najskôr zvládnuť a svoje dieťa naučiť alternatívne formy komunikácie, či alternatívne spôsoby výuky sebabosluhy, vedieť sa správať, dokázať vnímať svoje potreby a potreby iných. Rodičia sa budú potrebovať naučiť chápať inakosť  svojho dieťaťa a napĺňať potreby, ktoré z nej budú vyplývať. 

Ak rodičia dostanú VČAS informácie a podporu k tomu, aby túto situáciu zvládli, hudobný talent sa bude mať možnosť aj u ich dieťaťa s autizmom naplno prejaviť a vrodená výbava sa vďaka príležitostiam prostredia zhmotní v hudobníkovi.

Ak však rodičia V PRVÝCH ROKOCH života svojho dieťaťa nedostanú potrebné informácie k tomu, aby chápali ako podporiť vývin ich jedinečného dieťaťa – svet pravdepodobne o skvelý hudobný talent príde.