Ponúkame

Ak ste rodič dieťaťa, u ktorého lekár (neonatológ, pediater, neurológ) potvrdil riziko vo vývine alebo ste rodičom dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, ponúkame Vám informácie ohľadom správnych stratégií, akými môžete vo Vašich bežných denných aktivitách rozvíjať Vaše dieťa.

Obvyklými oblasťami podpory vývinu dieťaťa v prvých rokoch života sú oblasť MOTORIKY (to ako sa dieťatko pohybuje v priestore, či manipuluje s predmetmi), KOMUNIKÁCIE a INTERAKCIE S INÝMI ĽUĎMI (ako dieťa komunikuje a funguje vo vzťahoch s dospelými a deťmi) a oblasť ADAPTÍVNEHO SPRÁVANIA (ako zvláda stále náročnejšie požiadavky dospelých smerom k samostatnosti v jedení, obliekaní, či hygiene).

Ak hľadáte odpovede na otázky ako zlepšiť motorický vývin svojho dieťaťa, jeho schopnosť komunikovať, hrať sa, či podporiť jeho samostatnosť, budeme radi ak sa na nás obrátite a objednáte sa prostredníctvom objednávacieho formulára.

Objednávací formulár FYZIOTERAPIA je prioritne pre rodičov, ktorí hľadajú pomoc pri podpore motoriky svojho dieťaťa.

Objednávací formulár INÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ je určený prioritne rodičom detí, ktorí hľadajú pomoc pri podpore vývinu v inej oblasti než v oblasti motoriky svojho dieťaťa. 

Po prijatí Vašej žiadosti cez objednávací formulár Vás budeme kontaktovať ohľadom najbližšieho možného termínu stretnutia.

Radi Vám poskytneme informácie k správnej podpore vývinu Vášho dieťaťa.