Oddelenie NEONATOLÓGIE

Vývinové riziko je v niektorých prípadoch u dieťaťa zachytené už pri jeho narodení alebo v prvých dňoch po jeho narodení. NEONATOLÓG identifikuje riziko napr. vtedy, ak bol pôrod sprevádzaný komplikáciami, Vaše dieťa sa narodilo predčasne alebo boli u neho zistené vrodené vývinové vady, neurologické ochorenie, či genetické diagnózy. 

Neonatológ môže ako prvý poskytovať odporúčanie služieb nášho centra pre podporu vývinu dieťaťa.

Ak Vám bolo po pôrode odporúčané navštíviť naše zariadenie a toto odporúčanie je súčasťou prepúšťacej novorodeneckej správy, budeme radi, ak Vám budeme môcť poskytnúť poradenstvo pri podpore vývinu Vášho dieťaťa, prípadne Vás nasmerovať na iné služby pre podporu vývinu Vášho dieťaťa a Vašej rodiny podľa Vašich aktuálnych potrieb – napr. poskytovatelia služby včasnej intervencie v regióne alebo iní odborníci vo vašom regióne (nasmerovanie nie je spoplatnenou službou a poskytujeme ho obvykle pri prvom telefonickom kontakte).

DETSKÝ LEKÁR Vášho dieťaťa

PRAKTICKÝ LEKÁR PRE DETI a DORAST zastrešuje zdravotnú starostlivosť o každé dieťa na Slovensku a veľmi často ako jeden z prvých zaznamená u dieťaťa vývinové riziko.

Naše služby ponúkame aj na podklade odporúčania lekára pre deti a dorast Vášho dieťaťa. 

Ak máte obavy, či sa Vaše dieťa vyvíja správne, vyplňte krátky dotazník na stránke www.zdraviedietata.sk a jeho výsledky zašlite lekárovi, ktorý má Vaše dieťa v starostlivosti.

V prípade potvrdenia Vašich obáv ho požiadajte o potvrdenie ŽIADOSTI o konzultáciu nášho centra pre podporu vývinu dieťaťa.

DETSKÝ NEUROLÓG

Ak je Vaše dieťa sledované u LEKÁRA SO ŠPECIALIZÁCIOU V ODBORE NEUROLÓGIA, správy z jeho vyšetrení sú pre nás cennými zdrojmi informácií o aktuálnom zdravotnom stave Vášho dieťaťa.

Naše služby poskytujeme aj na podklade odporúčania lekára so špecializáciou v odbore neurológia.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach podpory vývinu Vášho dieťaťa, poproste Vášho detského lekára alebo lekára – špecialistu v odbore neurológia o potvrdenie ŽIADOSTI o konzultáciu nášho centra  pre podporu vývinu dieťaťa.