Spolupracujeme s odborníkmi z rezortu zdravotníctva

Ak je Vaše dieťa sledované v ambulanciách z rezortu zdravotníctva:

radi Vám vypracujeme správy z našich vyšetrení, aby sa jednotliví lekári Vášho dieťaťa mohli dozvedieť o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách  vyplývajúcich z jeho zdravotného znevýhodnenia a zakomponovať tieto informácie do svojho pohľadu na Vaše dieťa a do ďalšieho liečebného postupu.

Na druhej strane často potrebujeme ku komplexnému pohľadu na Vaše dieťa aj my informácie z rezortu zdravotníctva, vypracujeme pre Vás v takom prípade správu s cieľom dozvedieť sa od Vášho lekára-špecialistu odpovede na niektoré otázky ohľadom vývinu Vášho dieťaťa.

Pre lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu s Vašimi lekármi sme otvorení taktiež telefonickej alebo osobnej konzultácii dohodnutej na konkrétny čas, na základe telefonického objednania  na t.č. 0905107881.