Náš tím

 
Simona Šimková, Mgr.
Mgr. Simona Šimková
riaditeľka, psychologička
 
Mgr. Simona Bugošová
psychologička
Mgr. Andrea Bérešová
bobath terapeut
Mgr. Mária Antolíková
špeciálna pedagogička
Mgr. Renáta Šišková
logopedička
Mgr. Veronika Gregová
logopedička
Mgr. Renáta Kišová
špeciálna pedagogička
 
 
Oľga Temesová
asistentka pre inklúziu