Náš tím

Simona Šimková, Mgr.

Mgr. Simona Šimková riaditeľka, psychologička
Mgr. Simona Bugošová psychologička
Mgr. Renáta Kišová      špeciálna pedagogička
Mgr. Renáta Šišková logopedička

Mgr. Andrea Bérešová bobath terapeut

Mgr. Mária Antolíková špeciálna pedagogička

Oľga Temesová           

asistentka pre inklúziu