Kontakt

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Komenského 3 Košice, 040 01

(do 31.3.2013 Starozagorská 8, 040 23 Košice)

Adresa: Komenského 3 Košice, 040 01

Tel. psychológia a špeciálna pedagogika : +421 948 409 508  +421 905 107 881

Tel. špeciálna pedagogika – ergoterapia, deti predškolského veku: +421 915 873 111

Tel. logopédia: +421 948 345 168

Tel. fyzioterapia: +421 903 319 400

IČO: 421 067 29
DIČ: 2022835001
Číslo účtu: 2625753984 / 1100

Konzultačne hodiny psychologičky a špeciálnej pedagogičky pre učiteľov a učiteľky škôl: pondelok 14:00-16:00, po telefonickej dohode.

V prípade nedostupnosti nás  môžete kontaktovať tiež e-mailom: simona.sima.simkova@gmail.com

Našich klientov chceme oboznámiť, že dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.