Kontakt

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti do siedmeho roku veku, Komenského 3, 040 01 Košice

Objednanie nových klientov:  vyplnením objednávacieho formulára fyzioterapia alebo formulára iná odborná činnosť

Objednanie klientov na kontrolné stretnutie: +421 948 409 508

Tel. psychológia (Mgr. Bugošová): +421 948 409 508 (objednávanie nových klientov prebieha výhradne cez objednávací formulár)

Tel. špeciálna pedagogika (Mgr. Antolíková): +421 915 873 111

Tel. logopédia (Mgr. Gregová): +421 948 950 133 

Tel. logopédia (Mgr. Šišková): +421 948 345 168 

Tel. fyzioterapia (Mgr. Bérešová): +421 903 319 400 (objednávanie nových klientov prebieha výhradne cez objednávací formulár)

Riaditeľka (Mgr. Šimková): simona.sima.simkova@gmail.com +421 905 107 881

IČO: 421 067 29
DIČ: 2022835001
Číslo účtu: SK35 1100 0000 0026 2575 3984

Konzultačne hodiny pre učiteľov a učiteľky materských škôl: pondelok 14:00-16:00 po telefonickej dohode.

V prípade nedostupnosti nás  môžete kontaktovať tiež e-mailom: centrumsimkova@gmail.com

Centrum pre podporu vývinu dieťaťa je Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu od 1.11.2023 prevádzkované pod názvom Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti do siedmeho roku veku, Komenského 3, Košice

(do 31.12.2022 prevádzkované pod názvom – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Komenského 3, Košice a od 1.1.2023-31.10.2023 pod názvom Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti do piateho roku veku, Komenského 3, Košice ).

Našich klientov chceme oboznámiť, že dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Zásady ochrany osobných údajov

Naša webová stránka využíva iba technické cookies. Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie
webovej stránky a budú vymazané po zatvorení webového prehliadača.