Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Komenského 3  Košice

je súkromné školské zariadenie, zaradené Ministerstvom školstva do siete škôl a školských zariadení.

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Našim zámerom je poskytovať poradenstvo a podporu rodinám čo najskôr, preto sa prioritne zameriavame na ranú starostlivosť.  Naše služby  však poskytujeme aj deťom v predškolskom a školskom veku, spravidla do 15tich rokov.

Viac …