Centrum pre podporu vývinu dieťaťa 

sa od roku 2009 zameriava na poradenstvo rodičom, ktorých deti v prvých mesiacoch alebo rokoch svojho života nedosahujú očakávané vývinové míľniky.

Sme presvedčení, že rodičia by mali informácie o možnostiach cielenej podpory vývinu ich dieťaťa dostať VČAS.  

Naše služby preto poskytujeme vždy čo najrýchlejšie potom, ako je u dieťaťa zaznamenané akékoľvek riziko vo vývine.

Viac …