Centrum pre podporu vývinu dieťaťa 

je súkromné školské zariadenie zaradené Ministerstvom školstva do siete škôl a školských zariadení pod názvom Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti do piateho roku veku, Komenského 3 Košice.

Centrum vzniklo v roku 2009 z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je rizikový z dôvodu oneskoreného dosahovania míľnikov v prvých mesiacoch a rokoch ich života.

Sme presvedčení, že na cielenú podporu vývinu dieťa nie je nikdy priskoro, preto naše služby poskytujeme deťom čo najskôr potom, ako ich rodičia alebo odborníci v rezorte zdravotnícta vyjadria svoju obavu.

Viac …