!!! AKTUÁLNE !!!

Z dôvodu prebiehajúcej situácie s Koronavirusom na Slovensku a na základe usmernenia Ministerstva školstva sa chceme ospravedlniť všetkým našim klientom, že v dňoch 16.3-až do odvolania nebudeme v centre poskytovať žiadne z našich služieb. Veríme, že situáciu sa podarí v priebehu najbližších týždňov dostať pod kontrolu a budeme môcť čo najskôr obnoviť prevádzku v plnom rozsahu. S návrhmi nových termínov vás budeme kontaktovať. V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nám volať na t.č. 0905107881.

Za porozumenie vopred ďakujeme. 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Komenského 3  Košice

je súkromné školské zariadenie, zaradené Ministerstvom školstva do siete škôl a školských zariadení.

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Našim zámerom je poskytovať poradenstvo a podporu rodinám čo najskôr, preto sa prioritne zameriavame na ranú starostlivosť.  Naše služby  však poskytujeme aj deťom v predškolskom a školskom veku, spravidla do 15tich rokov.

Viac …