Vzdelávacie semináre

Pre pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl ponúkame kurzy zamerané na rozširovanie teoretických poznatkov v oblasti individuálnej integrácie žiakov a poradenstvo pri ich aplikácii v praxi.

Zároveň ponúkame tréningy zamerané na osobnostný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov materských a základných škôl, populárnymi témami sú témy z oblasti riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie syndrómu vyhorenia v práci učiteľa.

Zamestnancom špeciálnych základných škôl ponúkame vzdelávanie v oblasti pedagogiky M. Montessori, ktorá je vďaka svojej názrornosti výbornou pomôckou práve v praxi učiteľa detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

V prípade záujmu o ďalšie témy z oblasti detskej psychológie, špeciálnej-pedagogiky alebo logopédie nás kontaktujte, radi Vám poskytneme bližšie informácie.