Kontakt

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Komenského 3 Košice, 040 01

(do 31.3.2013 Starozagorská 8, 040 23 Košice)

Adresa: Komenského 3 Košice, 040 01
Tel.: +421 948 409 508    +421 905 107 881

IČO: 421 067 29
DIČ: 2022835001
Číslo účtu: 2625753984 / 1100

Konzultačne hodiny psychologičky a špeciálnej pedagogičky pre učiteľov a učiteľky škôl: pondelok 14:00-16:00, po telefonickej dohode.

V prípade nedostupnosti nás  môžete kontaktovať tiež e-mailom: simona.sima.simkova@gmail.com